2.1.08

Сняг

И докато ги правим тия снимки някакво момиченце се провикна: "Мамо, мамо, намерих земя! Виж виж! " :D

Posted by Picasa


Да погледнеш хуууубаво снега ::)
И да видиш това:

Let it snow, let it snow, let it snow