30.11.07

---

"Спомни си какво направиха момчетата от девета рота."